DAVID / 100x80 cm / Enkaustik/Leinwand / 1997 / Privatbesitz